Bandiere taiwan
2023

Le 50 persone più ricche del Taiwan del 2023

Nome Valore Industria
Daniel & Richard Tsai $ 8.8 miliardi Finance & Investments
Wei Ing-Chou, Ying-Chiao, Yin-Chun & Yin-Heng $ 8.3 miliardi Food & Beverage
Lin Shu-hong $ 7.9 miliardi Manufacturing
Tsai Hong-tu & Cheng-ta & family $ 7.7 miliardi Finance & Investments
Zhang Congyuan $ 7.6 miliardi Fashion & Retail
Terry Gou $ 7.4 miliardi Technology
Jason & Richard Chang $ 6.3 miliardi Technology
Tsai Eng-meng $ 6.1 miliardi Food & Beverage
Barry Lam $ 5.6 miliardi Technology
Pierre Chen $ 5.5 miliardi Technology
Andre Koo, Sr. $ 4.5 miliardi Finance & Investments
Tseng Cheng & Sing-ai $ 4.4 miliardi Manufacturing
Samuel Yin $ 4.3 miliardi Diversified
Chang Kuo-Hua, Kuo-Ming & Kuo-Cheng $ 3.2 miliardi Logistics
Ma family $ 3.15 miliardi Finance & Investments
Lin Ming-hsiung $ 3.1 miliardi Fashion & Retail
Chiao family $ 3 miliardi Manufacturing
Lin Chen-hai $ 2.7 miliardi Real Estate
Xie Weitong $ 2.55 miliardi Metals & Mining
Chen Tei-fu $ 2.5 miliardi Fashion & Retail
Tsai Ming-kai $ 2.45 miliardi Technology
Samuel Chen $ 2.4 miliardi Finance & Investments
TY. Tsai $ 2.35 miliardi Finance & Investments
Morris Chang $ 2.3 miliardi Technology
Lin Chang Su-O & family $ 2.25 miliardi Real Estate
Chao Teng-hsiung $ 2.2 miliardi Real Estate
Bruce Cheng $ 2.15 miliardi Technology
Douglas Hsu $ 2.1 miliardi Diversified
Lo Ming-han & Tsai-jen & family $ 2 miliardi Manufacturing
Wang Ren-sheng $ 1.95 miliardi Fashion & Retail
Shi Wen-long $ 1.9 miliardi Manufacturing
Thomas Wu $ 1.85 miliardi Finance & Investments
Wang Chou-hsiong $ 1.8 miliardi Manufacturing
Howard Nien & family $ 1.7 miliardi Manufacturing
Wu Li-gann $ 1.65 miliardi Manufacturing
Chen Yung-tai $ 1.6 miliardi Real Estate
Archie Hwang $ 1.55 miliardi Technology
K.C. Liu $ 1.5 miliardi Technology
William & Wilfred Wang $ 1.45 miliardi Manufacturing
Chin Jong Hwa $ 1.4 miliardi Automotive
Li Shui-po $ 1.37 miliardi Manufacturing
Scott Lin $ 1.35 miliardi Technology
Wang Shih-Chung $ 1.3 miliardi Manufacturing
Yeh Kuo-I $ 1.28 miliardi Manufacturing
Shirley Kao $ 1.25 miliardi Food & Beverage
Wu Chung-yi $ 1.2 miliardi Manufacturing
Eugene Wu $ 1.17 miliardi Finance & Investments
Tsao Ter-fung $ 1.15 miliardi Food & Beverage
Cho Jyh-jer $ 1.1 miliardi Technology
Steven Pan & family $ 1.05 miliardi Service